حقوق سربازان ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز حقوق سربازان با افزایش چهار برابری از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند