حداقل مالیات کارمند۴۵۰ هزار تومان، حداکثر بیش از ۴.۵ میلیون تومان

با اصلاح مالیات کارمندان در لایحه بودجه حداقل مالیات پرداختی ۴۵۰ هزار تومان و حداکثر مالیات پرداختی بیش از ۴.۵ میلیون تومان خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند