جزئیات برنامه دولت برای تصفیه موسسه نور

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد از اتمام فرایند تصفیه و انحلال مؤسسه نور پس از بازپرداخت بدهی‌های مؤسسه از محل فروش دارایی‌ها خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند