جزئیات بدهی دولت به ۱۲ بانک اعلام شد

مبلغ مطالبات حسابرسی شده ۱۲ بانک تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از دولت، ۱۶۱ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند