جزئیات اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی

در طرح جدید کالابرگ الکترونیک، سقف خرید ۳۲۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان تبدیل و کاهش یافته است و سوی دیگر سقف هم برداشته شده است چون مبنا، قیمتهای سال ۱۴۰۱ است

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند