جبران بخشی از مالیات اصناف با تورم/ تورم ۱۳ درصدی حذف ارز نیما

معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: بخشی از مالیات پرداختی اصناف با تورم جبران می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند