جای خالی نمودار حساب‌ها در نظام مدیریت مالی کشور

مدیر گروه بودجه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران طی یادداشتی وجود نمودارهای حسابداری را حیاتی دانست.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند