جانمایی جدید در عرصه بین‌الملل باعث خروج ایران از تحریم‌ها می‌شود

معاون وزیر اقتصاد گفت: از نگاه آمریکا تحریم اقتصاد ایران نباید به پایان خود برسد اما اگر ایران به جانمایی در عرصه بین‌الملل بپیوندد آمریکا ناچار به عقب کشیدن از تحریم ها می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند