ثبات در بازار ادامه خواهد داشت/ تخصیص ۲۶ همت اعتبارات عمرانی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با اقدامات دولت طی ماه‌های اخیر ثبات خوبی در بازار ارز ایجاد شده که این ثبات ادامه خواهد یافت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند