تولید خودروهای برقی در برنامه دولت است

سمنان_ وزیر صمت با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت خودروها تلاش می شود، گفت: تولید خودروهای برقی در برنامه وزارت صمت پیرامون صنعت خودرو است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند