توقف فعالیت تجاری گمرک مرزی شلمچه به دلیل برگزاری انتخابات عراق

گمرک ایران از توقف صادرات و فعالیت تجاری در گمرک مرزی شلمچه به دلیل برگزاری انتخابات در کشور عراق خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند