توقف طرح «اعتبار زدایی از اسناد عادی» در مجمع تشخیص

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقی معتقدند اعتبار اسناد عادی منجر به شکل‌گیری مفاسد اقتصادی می‌شود؛ بااین‌حال هنوز طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ماندگار شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند