تورم صنعت در فصل بهار چقدر بود؟

بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار، هر سه شاخص تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالیانه تولیدکننده بخش صنعت در بهار سال جاری کاهشی بوده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند