تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده بهار تا ۲۶ تیر ماه

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول فصل بهار سال ۱۴۰۲ تا ٢۶ تیرماه تمدید شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند