تمدید بسته وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا پایان سال

وزیراقتصادبا تمدید بسته وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا پایان سال موافقت کرد پیش‌از این مهلت بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین موضوع بسته وصول مطالبات غیرجاری تا پایان شهریور۱۴۰۲تمدید شده بود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند