تعیین تکلیف کالاهای تملیکی از دهه ٧٠ در دولت سیزدهم

اجتهادی گفت:با حضور رییس جمهور و رییس قوه قضاییه در انبارهای اموال تملیکی و همراهی دستگاه اجرایی، کالاهای رسوب شده در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شدند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند