تصویب آئین نامه واردات خودروهای کارکرده /هدر رفت آرد به صفر رسید

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تصویب تصویب آئین نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: به دلیل تورم بالا و رشد اقتصادی منفی در دهه ۱۳۹۰ مردم رشدهای مثبت دو سال اخیر را ادراک نمی کنند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند