تدوین مدل توسعه سازو کار با اقلیم کم آبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: یکی از مهمترین اولویت های ما در سازمان برنامه و بودجه کمک رسانی و تحقق مطالبات و نیازهای استان ها است و برای توسعه‌ای استان فارس استفاده خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند