تدوین ترازنامه عمومی دولت ها/ اموال دولت ها احصا شد

خزانه دار کل کشور از تدوین ترازنامه عمومی دولت ها خبر داد و گفت: ما به دنبال این هستیم مشخص کنیم هر دولت چه چیزهایی تحویل گرفته است و چه چیزهایی را در پایان دوره خود تحویل داده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند