تخفیف بیمه برای موتورسیکلت‌های نو پلاک

خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: تخفیف ۲۰درصدی حق بیمه موتورسیکلت هایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند، اعمال می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند