تخصیص ۶۰هزار میلیارد ریال به استان‌ها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی

رییس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی به حساب استان‌ها برای خاتمه پروژه‌های عمرانی تا سال آینده خبرداد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند