تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آزادراه قزوین ـ رشت

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان برای قطعه باقی‌مانده آزادراه ۱۳۸کیلومتری قزوین ـ رشت حد فاصل منجیل تا رودبار خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند