تبدیل ۲۵۰ هزار حساب دولتی به ۴ هزار حساب شفاف

خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: ۲۵۰ هزار حساب دستگاه‌های دولتی به ۴ هزار حساب شفاف نزد خزانه داری تبدیل شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند