تامین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه تا پایان سال

وزیر اقتصاد از کاهش ۵۰ درصدی صدور بخشنامه های تجاری خبر داد و گفت: برنامه امسال تحقق تأمین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از طریق بورس است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند