تاثیر افزایش حقوق بر تورم چقدر است؟

در حالی که برخی مسیولان افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را یکی از عوامل اصلی تورم می‌دانند.، اما برخی کارشناسان معتقد اند که افزایش دستمزد تاثیر جدی بر تورم ندارد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند