بی توجهی به اصول قانون اساسی آری، به قرائتی خاص از اقتصاد کلان نه

قانون اساسی وقتی پس از بررسی خبرگان، رأی اکثریت قاطع ملت ایران را گرفت، گروه‌های کمونیستی وچپ گرا که رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بودند اصول اقتصادی قانون اساسی را سرمایه داری خواندند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند