بودجه نباید متکی به اقتصاد نفتی باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره میزان وابستگی کشور و مخصوصاً بودجه به درآمدهای نفتی پرداخت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند