بودجه دارو به موقع اختصاص یابد

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سلامت، بهداشت و رفع نیازهای دارویی مردم بسیار حائز اهمیت است و بودجه تخصیص یافته به دارو باید به موقع تامین شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند