به جای نهادهای بیمه‌گر یارانه دارو به بیماران تعلق می‌گیرد

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: قرار است از مهرماه یارانه دارو به جای نهادهای بیمه‌گر به مصرف‌کننده نهایی اختصاص پیدا کند و پرداخت یارانه‌ها و حمایت‌ها قطع نمی‌شود

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند