بهمن ۱۴۰۱ «دبش» درخواست اتحادیه برای ابهام‌زدایی را رد کرده بود

یک مقام مسوول گفت:بهمن سال گذشته در دوره هیأت مدیره وقت اتحادیه، اعضا طی نامه‌ای از مدیرعامل چای دبش در خصوص ارایه برخی توضیحات برای ارز دریافتی دعوت کردند که نپذیرفت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند