بنزین گران نمی‌شود/ دولت قبل باید در مورد بدهی‌ها توضیح دهد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه ای برای گرانی بنزین نداریم، گفت: دولت قبل باید پاسخ دهد که چرا تا این اندازه بدهی ایجاد کرد؛ بیش از نیمی از کل اوراق ۱۴۰۱ برای بازپرداخت بدهی دولت قبل است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند