برگزاری ۱۲ مرحله مزایده تا پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل بازرگانی و فروش سازمان اموال تملیکی گفت: تا پایان امسال ۱۲ مرحله مزایده سراسری و فوق العاده دیگر برگزار می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند