برگزاری بیست و ششمین حراج خرده فروشی برخط اموال تملیکی۲۶ شهریور

بیست و ششمین حراج خرده فروشی برخط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، روز یکشنبه ٢۶ شهریورماه برگزار می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند