بررسی نظر رئیس جمهور در مورد قیمت مونتاژی ها در جلسه شورای رقابت

شورای رقابت فردا ۲۷ تیر ماه جلسه دارد که یکی از دستورجلسات بررسی نظر رئیس جمهوری در مورد چرایی افزایش قیمت خودروهای مونتاژی است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند