برای کدام مجوزهای کسب و کار، مشکل مالیاتی و بانکی ایجاد می شود؟

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر نشده باشند، دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند