بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای تفویض اختیار تقسیط بدهی و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند