باید به سمت اصلاح شیوه اخذ مالیات‌های مستقیم برویم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره لزوم رفتن به سمت سیستم اخذ مالیات‌های مستقیم پرداخت و تاکید کرد که ابتدا باید زیر ساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند