بانک مرکزی مراقب گرانی و قاچاق طلا و فعالیت‌های زیرزمینی باشد

یک کارشناس اقتصادی نسبت به دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق عرضه شمش‌های طلای وارداتی هشدار داد وگفت بانک مرکزی مراقب گرانی و قاچاق طلا باشد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند