بازار ارز در نیمه اول سال کنترل شد/ تسویه با گندمکاران تا آخر مهر

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز بوده که عملکرد نیمه نخست سال، ثبات قابل قبولی را در حوزه بازارهای مرتبط با ارز نشان می دهد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند