ایران در ۲۰۲۲، ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرد

ایران در سال ۲۰۲۲، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده و در مقابل ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دیگر کشورها داشته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند