ایجاد عدالت مالیاتی و رشد اقتصادی با اصلاح قانون مالیات مستقیم

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره مزایای اصلاح شیوه مالیات ستانی مستقیم به جای شیوه مالیات ستانی منبع محور پرداخت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند