ایجاد بازار تخصصی برای پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در فرابورس

مشاور وزیر اقتصاد گفت: یک بازار تخصصی برای پذیرش شرکت های دانش بنیان در فرابورس در نظر گرفته شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند