اولین دیدار اقتصادی ایران و مصر

وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در نشست بانک آسیایی زیرساخت در مصر شرکت کرده است روز یکشنبه دوم مهر با محمد معیط وزیر دارایی مصر دیدار کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند