اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی برای تخصیص اعتبارات

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اولویت در تخصیص اعتبارات با مصوبات سفرهای رئیس‌جمهور و طرح‌های خاتمه یافتنی طی امسال و سال آینده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند