انجام بزرگترین عرضه سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۲

بلوک ۵۴ هزار میلیارد تومانی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) که با تصمیم هیات واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی عرضه می شود از نظر ارزش، بزرگترین عرضه سهام دولت در سال جاری است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند