انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با سامانه میراث

معاون سمات با اشاره به انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با سامانه میراث، گفت: پیش بینی می‌کنیم تا قبل از پایان سال جاری انتقال سهام عدالت همه متوفیان به وراث تعیین تکلیف شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند