انتشار ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی تا پایان سال

وزارت اقتصاد اعلام کرد که در صورت دسترسی به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای دولتی مشمول، تا پایان سال جاری تعداد صورتهای مالی منتشر شده به تعداد ۲۰۰۰ گزارش می رسد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند