انتشار اطلاعات مالی ۲ هزار شرکت دولتی تا پایان

یک مقام مسوول ضمن اشاره به اینکه تا انتهای سال اطلاعات مالی ۲ هزار شرکت منتشر می شود، گفت: سازمان هدفمندی، شرکت نیروی برق حرارتی و شرکت پالایش و نفت آبادان زیان ده ترین شرکت های دولتی هستند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند