امسال تبادلات اقتصادی ایران و عراق ۱۰ درصد افزایش یافت

ارومیه – معاون اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: بیشتر تبادلات اقتصادی ایران بعد از چین با عراق است و امسال میزان تبادلات ۱۰ درصد افزایش یافته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند