الزام استفاده از شناسه کالا در ثبت‌سفارش واردات برخی از تعرفه‌ها

طبق اطلاعیه سامانه جامع تجارت، استفاده از شناسه کالا در ثبت‌سفارش واردات برخی از تعرفه‌ها الزامی شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند